ΦΠΑ αυτοπαράδοσης ακινήτων

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί ΦΠΑ όπως τορποποιήθηκε και ισχύει, από 1 Ιανουαρίου 2006 επιβάλλεται ΦΠΑ στις παραδόσεις ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται (για οποιοδήποτε λόγο ) από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. Οι επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδομών προς πώληση…